Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in het kort

Natuurkunde-academy (Kamer van Koophandel: 17264798), hierna te noemen JB-Academy, verleent u hierbij toegang tot www.natuurkunde-academy.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

JB-Academy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jb-Academy spant zich in om de inhoud van www.natuurkunde-academy.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.natuur-academy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JB-ACADEMY.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jb-academy.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.natuurkunde-academy.nl. Jb-Academy oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.natuurkunde-academy.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan JB-Academy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JB-Academy en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JB-Academy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De bezoeker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten die hij of zij verkrijgt door het bekijken van de video’s invullen van werkboeken etc.


Volledige algemene voorwaarden